Sagrament del Baptisme

La parròquia acull les peticions de Baptismes, tant fetes pels pares d'infants com la dels adults que demanen per a ells el Baptisme.

Baptisme d'adults: Cal que els qui ho demanin facin un itinerari per a arribar al Baptisme. Des dels primers temps del cristianisme ha existit aquest camí d'iniciació a la vida cristiana i s'anomena Catecumenat. El rector, amb algun cristià adult són els qui acompanyen el catecumen fins a la recepció dels tres sagraments de la iniciació cristiana, a la Vetlla Pasqual o temps de Pasqua: Baptisme, Confirmació i Eucaristia.

Baptisme d'infants: Els pares l'han de demanar a l'Església, en el despatx parroquial (dimecres, de 18 a 20 h.). Se'ls dóna un calendari dels dies i hores de Baptismes. Un cop escollida la data se'ls dóna un imprès a omplir a casa. També se'ls indica el dia per a la reunió de preparació del sagrament. Per a ser padrins de Baptisme (un home o una dona o un home i una dona) cal estar batejats.

Sagrament de l'Eucaristia o Primera Comunió

Per a rebre aquest sagrament per primera vegada (fer la 1a. Comunió), cal que els pares ho facin saber a la parròquia per inscriure els seus fills a la catequesi. La inscripció cada any s'indica els dies i hores per a fer-ho (normalment a partir de mig setembre).

La preparació per a la 1a. Comunió consta de dos cursos que es poden començar a fer a partir de 3r. de Primària i consta d'una sessió de catequesi setmanal.Sagrament de la Penitència, o del Perdó, o de la Reconciliació

Forma part del ministeri de l'Església l'administració d'aquest sagrament que refà o enforteix la vida de Déu en nosaltres, per la gràcia del Perdó.

Abans de les misses el sacerdot està a punt per a administrar-lo. Si no és al confessionari (en la capella del Santíssim) se li demana si ens pot atendre en confessió. En qualsevol moment se li pot demanar de concretar dia i hora per atendre el fidel que vol rebre la gràcia sacramental.

Sagrament de la Confirmació

Sagrament que dóna l'Església, a través del Bisbe o del sacerdot designat per ell. En ell rebem el do de l'Esperit Sant que ens vincula més fermament a l'Església i ens fa testimonis de Crist en el món.

Cal demanar aquest sagrament a la parròquia a inicis de curs i fer un camí de preparació juntament amb altres joves.

És bo que amb motiu del sagrament del matrimoni, si algun dels cònjuges no està confirmat pugui rebre aquest sagrament. Caldria una petita preparació i participar en la celebració del sagrament de la Confirmació per a adults que cada any el Sr. Bisbe fa a la Catedral (Sant Feliu de Llobregat) el dia de Pasqua de Pentecostès.Sagrament del Matrimoni

Els cristians que vulguin celebrar el sagrament del matrimoni cal que ho facin saber a la parròquia a través del despatx parroquial.

Allà tindran una primera acollida de la seva petició i se'ls informarà de tota la preparació espiritual i de la documentació que es requereix.

Sagrament de la Unció dels malalts

Sagrament especialment destinat a reconfortar els qui són provats amb la malaltia, o són debilitats per l'edat.

Cal que el propi malalt el demani, o la seva família, al mossèn de la parròquia. Es pot rebre en celebració comunitària, organitzada per la parròquia o bé individualment a casa si les condicions ho requereixen. D'una manera o altra, sempre és celebració de l'Església que prega i ungeix amb l'oli dels malalts.