Trobada – RECES d'ORACIÓ

Trobada – RECES d'ORACIÓ

El dia 2 d'Octubre el grup de pregària ORARTE van fer un curs de recés a Palleja (Germanes Caputxines ). Dirigit per la Germana Asun i amb la col·laboració de na Carmen Sendino
En aquest recés s’aplegaren 25 persones relacionades amb aquest el grup de pregària.
La Germana Asun explicava: “Al ésser una experiència nova en aquest grup de pregària no sabíem que tal funcionaria. Però ha estat molt bona, ja que va haver-hi moments de contacte amb la natura, presa de consciència del cos, moments de reflexió personal, de trobada amb nosaltres, amb Déu i de compartir les reflexions en grup, de relaxació… També vam fer passeig contemplatiu per l’entorn i dansa contemplativa, les reflexions entorn de l'evangeli del diumenge: “Augmenta'ns la fe”. Tot va ajudar a ser més conscients del pas de Déu per les nostres vides, el nostre ser sencer (ment, cor i esperit). Vam poder percebre que en la vida estem molt distrets, que necessitem aquests espais de silenci per créixer per dins, millorar les relacions humanes i a poc a poc anar alliberant-nos de tant de patiment inútil i aprendre a “ABANDONAR-NOS “ i confiar tot a les mans de Déu, amb esperit senzill i confiat.”
L'Eucaristia va ser celebrada per en Mossèn Rafael, que serà el proper prevere a Vallirana, el qual va gaudir molt en veure l’esperit de bona germanor que lluïa aquest grup de recés.
Els assistents, un cop finalitzat, manifestaren la seva satisfacció i l’esperança, quasi necessària, de repetir-ho més sovint.

Fotografies