Estem contents de rebre a l’Església a Saray Pi

Estem contents de rebre a l’Església a Saray Pi


Durant tot el curs, Saray ha fet catequesi d’adults per preparar-se i així poder rebre els sagraments d’Iniciació Cristiana.
El 27 de març, dia de Pasqua, a la missa de dotze va rebre els sagraments del Baptisme i 1ª Comunió acompanyada de la seva família i la comunitat parroquial.
El dia 15 de maig, dia de Pentecosta, a la catedral de Sant Llorenç, va rebre el sagrament de la Confirmació de mans del bisbe Agustí, juntament amb 22 adults d’altres parròquies del bisbat .

Fotografies