Celebració Solemnitat del Corpus Christi a Vallirana

Celebració Solemnitat del Corpus Christi a Vallirana

Aquesta Solemnitat es remunta al segle XIII. El Papa Urbà IV la va instituir el 1264 per a tota l'Església. El sentit d'aquesta festa és la consideració i el culte a la presència real de Crist en l'Eucaristia. El centre de la festa havia de ser, segons descrivia ja el Papa Urbà IV, un culte popular reflectit en himnes i alegria. La processó de la Custòdia pels carrers guarnits testimonia la fe i l'amor del poble cristià cap a Crist que torna a passar per les nostres ciutats i pobles. La processó va néixer alhora que la festa.
Com cada any el poble de Vallirana ha volgut honorar a tan alta consideració guarnint tot el carrer de l’església fent una espectacular catifa de flors (realitzada durant tot el diumenge fins ben a prop d’arribada l’hora de la processó, per un nodrit grup de voluntaris els quals ja portaven mesos treballant en la seu disseny i preparació) per on –de mans del nostre mossèn- el Senyor ha caminat entre nosaltres.