CANVI DE RECTOR A LA PARRÒQUIA

CANVI DE RECTOR A LA PARRÒQUIA

Amb data 2 de setembre de 2016, l’Excm. I Rvdm. Mons Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, ha realitzat “entre d’altres els següents nomenaments:”
Mn. Francesc Tirado i Lara, rector de les Parròquies de Santa Maria i Crist Salvador de Martorell.
Mn. Rafael Vilaplana Moltó, rector de les Parròquies de Sant Mateu de Vallirana i Sant Esteve de Cervelló.
Si fa gairebé un any, a l’octubre el farà, us agraïa la vostra extraordinària rebuda i acolliment, després d’aquest temps de romandre entre vosaltres, no puc fer altre cosa que donar-vos les gràcies per la vostra ajuda, la vostra col·laboració i la vostra amistat.
Ja tindrem temps de parlar i dir-nos moltes coses, ara únicament us vull assabentar d’aquesta decisió consensuada amb el Sr. Bisbe cercant sempre el bé de l’Església Diocesana i les seves necessitats i el de les persones. I pregar-vos que sobreposats a la sorpresa acolliu a Mn. Rafael com ho vau fer amb mi i l’ajudeu amb tot, com sempre heu estat al meu costat.