Consell Pastoral Parroquial

Organisme de corresponsabilitat presidit pel rector i integrat per divesos fidels que presten el seu ajut per a fomentar l'activitat pastoral. Es reuneixen periòdicament, unes 8 vegades durant el curs.

Consell Parroquial per als Assumptes Econòmics

Organisme de corresponsabilitat presidit pel rector i integrat per tres o quatre laics que col.laboren en l'administració i conservació dels béns de la parròquia. Vetllaran perquè es doni informació clara, autèntica i transparent de la gestió econòmica.Grup de Catequistes

Grup format per aquelles persones de la parròquia (homes i dones) que tenen per missió catequitzar els infants, és a dir, iniciar-los en la vida cristiana a través del Catecisme, que és l'explicació del Credo, allò que l'Església creu i confessa. D'aquesta manera els infants són introduïts a la vida cristiana a través dels sagraments de la iniciació cristiana, principalment l'Eucaristia.

Per a ser catequista cal que la parròquia et doni aquesta missió, de part del bisbe diocesà. Cal que el/la catequista participi en la vida de l'Església, de la parròquia, i sigui, amb el seu exemple, persona que viu la fe i els sagraments, una persona que vulgui donar testimoni de la seva fe amb el seu testimoni de vida. Anirà bé que tingui voluntat de formar-se en la seva vida espiritual i també humana.

Caldrà que prepari personalment, amb els llibres de formació, la sessió de catequesi, però també se li demanarà que participi en les reunions de catequistes i en cursets de formació, en la mesura del possible.

La nostra parròquia consta d'una dotzena de catequistes, per portar els grups dels dos cursos de catequesi infantil.

Servei de Càritas

Càritas és el servei de Caritat que tenen les diòcesis i cada parròquia per atendre els necessitats, els pobres.

La parròquia té el grup anomenat Càritas parroquial. Està presidit pel Rector i format per una religiosa dominica i un grup de voluntaris.

La principal tasca que fa és atendre el Banc d'Aliments, el qual es nodreix del Banc d'Aliments de Barcelona (entitat que distribueix aliments a Càritas i altres centres d'atenció social), de la Comunitat Europea i de la Creu Roja, i de la pròpia parròquia.

Per Conveni amb l'Ajuntament, atén principalment aquelles persones i famílies que Serveis Socials de l'Ajuntament envien a Càritas.

L'organització d'aquest servei, el repartiment d'aliments, els transport d'aliments de Barcelona a Vallirana, la col.lecta de Nadal d'ajuda als menjadors socials del Raval a càrrec de les religioses de la Mare Teresa de Calcuta, serveis puntuals (recapta d'aliments del Banc d'Aliments), etc. és el servei principal d'aquest grup parroquial.

Si vols apuntar-te en aquest servei només cal que en parlis amb el mossèn o amb la Gmna. Isabel.Pastoral de la Salut

El servei d'atenció als malalts, avis, persones impedides... és important a les parròquies. Jesús va tenir una prioritat pels malalts –així ens ho recorden constantment els evangelis- i l'Església i les parròquies han d'imitar els seu Mestre. La Pastoral de la Salut abarca tot allò que les parròquies (sacerdots i fidels) fan entorn dels qui pateixen la manca de salut. Visitar-los tot fent present la proximitat de Jesús i els seus socorrs espirituals.

La nostra parròquia té un conjunt de persones –homes i dones- que col.laboren a portar a terme aquest treball, visitant, enviades per la parròquia, residències, malalts a casa, etc.

El col.lectiu de la Pastoral de malalts formen grups que es reparteixen l'atenció espiritual de les diverses residències de Vallirana, oferint la Comunió als qui ho desitgen. També el sacerdot els acompanya un parell de vegades l'any i celebra l'Eucaristia, si cal, i administra el sagrament de la Penitència o el sagrament de la Santa Unció, si ho demanen.

Vida Creixent

És un moviment cristià d'espiritualitat per a gent gran. Va néixer a França, a París, amb el nom de Vie Montante. Extès arreu d'Europa i més enllà. A Espanya és conegut amb el nom de Vida Ascendente. Els pilars d'aquest moviment de cristians en edat de jubilació són: la pregària, el compromís cristià i l'amistat.

Són moltes les parròquies que tenen Vida Creixent en els bisbats de Catalunya. La presència d'aquest moviment a la parròquia de Vallirana és de fa anys. En l'actualitat es reuneix (en total 20 persones), els segons dimecres de mes, a la rectoria, de 2/4 de 5 de la tarda a les 6. Cada any treballen un temari a través d'un petit llibret, preveient unes 10 sessions, cadascuna de les quals consta d'una breu explicació, una pregària i un qüestionari a compartir amb el grup.

En el curs 2012-2013 el tema és: "LA FE CRISTIANA, porta sempre oberta". Vol ser una bona ajuda per reflexionar en aquest Any de la Fe. El grup és obert, és a dir, que acull tothom que hi vulgui participar. El grup és acompanyat normalment pel mossèn de la parròquia i també per la Germana dominica Isabel Riera. Tots els interessats, no dubteu a participar-hi!

Calendari curs 2012-2013:

Els dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda:
dia 14 de novembre
dia 12 de desembre
dia 9 de gener
dia 6 de febrer
dia 13 de març
dia 10 d'abril
dia 8 de maig
dia 12 de juny