Cel·lebració de les exèquies cristianes

Quan a casa o a l'hospital o a la residència se'ns mora un familiar i volem les exèquies cristianes ("enterrament catòlic") cal demanar-ho a la parròquia o fer-ho a través dels serveis funeraris. La pregària de l'Església s'hi farà present només quan la pròpia família ho demana.

El lloc propi de la celebració cristiana de la mort és l'església parroquial. És el lloc on la celebració té tot el sentit. És el lloc de la comunitat que acompanya el difunt i la família. No obstant, quan la família ho sol.liciti per motius diversos, la cerimònia religiosa es pot celebrar a l'oratori o capella del tanatori.

Estarà bé que previ a la cerimònia hi hagi un encontre entre sacerdot i algun familiar íntim per a conèixer la la persona que ens ha deixat, el seu entorn famíliar i preparar la celebració.

Quan s'ha demanat que la cerimònia sigui "per l'Església" vol dir que es fa segons el ritus propi, essent el celebrant el responsable de la celebració, tant si es fa al temple parroquial com si es fa a l'oratori del tanatori. Els cants, les músiques, lectures, etc. s'han d'adequar a la celebració litúrgica.